Další služby

   Naše motto: „Důvěřujte nám, prověřujeme za Vás“ není jen frází, a proto poskytujeme našim zákazníkům jejich zastupování při jednání s úřady a kontrolními orgány. 

RVP značka logo_opravene-stin

Další služby

LPS provádíme dle norem
 ČSN EN62 305-1,4.

Projekty a montáže

Revize elektriny projekty instalace

   Pro naše zákazníky provádíme projekční a montážní činnost dodavatelským způsobem.

Školení a zkoušky – odborné způsobilosti provádíme v souladu s Nařízením Vlády NV č. 194/2022Sb. ze dne 22. června 2022 

Revize strojů

Revize el. instalace u soustruhů, CNC obráběcích strojů, linek, svařovacích agregátů a dalších technologických celků.

Revize soustav hromosvodů

Revize hromosvodů

LPS PROVÁDÍME V SOULADU S ČSN EN62 305-1,4.

  Soustava ochrany před bleskem je specifické zařízení v tom smyslu, že za normálního stavu nezpůsobuje riziko úrazu el. proudem, ale při účincích atmosférické elektřiny na objekt jeho špatná funkce či nepřítomnost s vysokou pravděpodobností způsobí závažná poškození zejména el. zařízení kancelářské a výpočetní techniky, event. instalované spotřební elektroniky v takto „chráněném“ objektu, o možných patofyziologických účincích průchodu el.proudu na lidský organismus raději ani nemluvě.

Používáme kvalitní revizní přístroje Genius HT 5080 renomovaného výrobce měřící techniky HT-Italia.

SLEVU 3% poskytujeme klientům, čtenářům našich Webových stránek. Našim zákazníkům provádíme ZDARMA odstranění závad, zjištěných při revizi, které nevyžadují specifický montážní materiál. Našim smluvním partnerům automaticky poskytujeme SLEVY na periodické činnosti.

… HROMOSVODY BEZ OMEZENÍ ROZSAHU OBJEKTŮ …

Školení pracovníků:

Školení pracovníků
Vyhl. č. 50/1978Sb. byla zrušena k 30. 6. 2022 a od 1. 7. 2022 nahrazena 
„Zákonem č. 250/2021Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení“:
§7 odborná způsobilost právnických a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám revizím a zkouškám 
vyhrazených technických zařízení“
„§12 zkouška odborné způsobilosti“
„§19 odb. způsobilost k výkonu činnosti osob vykonávajících obsluhu a práci na el. zařízeních bez napětí, v blízkosti el. zařízení pod napětím a na el. zařízeních pod napětím“ 
 

Školení a zkoušky – odborné způsobilosti provádíme v souladu s Nařízením Vlády NV č. 194/2022Sb. ze dne 22. června 2022.

„O požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na el. zařízeních a odbornou způsobilost v elektrotechnice“

  • §4 osoba poučená
  • §5 osoba znalá
  • §6 elektrotechnik
  • §7 vedoucí elektrotechnik
  • §8 revizní technik  – pouze na TIČR

Pro bližší informace nás kontaktujte.